Recensie The Boogeyman (2023) (2024)

Regie: Rob Savage | Scenario: Scott Beck, Bryan Woods, Mark Heyman | Cast: Sophie Thatcher (Sadie), Chris Messina (Will), Vivien Lyra Blair (Sawyer), David Dastmalchian (Lester Billings), LisaGay Hamilton (Dr. Weller), e.a. | Speelduur: 98 minuten | Jaar: 2023

Horrorfilms komen in alle soorten en maten, maar degene die je echt graag bang willen maken volgen vaak hetzelfde patroon: in de eerste helft een reeks angstaanjagende scènes en in de tweede helft het mysterie uitpluizen en het kwaad verslaan. Meestal is er wel wat ademruimte om bij te komen van de spanning. The Boogeyman weigert dit patroon te volgen en houdt de horror er tot aan het einde in. De pauzes tussendoor zijn erg kort - en dat werkt.

Sadie Harpers moeder is onlangs overleden, en ondanks dat zij en haar jonge zusje daar heel graag over willen praten, stuurt hun vader, zelf nota bene psycholoog, ze naar een externe therapeut. Hij zelf krijgt een man aan de deur die vertelt dat zijn kinderen zijn vermoord door een monster in de kast. Kort daarna beginnen ook in Sadies huis vreemde voorvallen plaats te vinden, met name rondom haar zusje.

Dat korte gesprek tussen Sadies vader en de hulpzoekende indringer is het enige waar het om draait in het korte verhaal van Stephen King. De makers van deze film gebruiken het als basis voor een plot en borduren er op voort. Van Kings verhaal uit 1973 is al twee keer eerder een korte film gemaakt, en een toneelstuk. Voor deze nieuwe verfilming, met een speelduur van ruim anderhalf uur, is er op geslaagde wijze een hoop bij verzonnen.

Ten eerste gaat het over meer dan alleen een monster onder het bed. De boeman staat symbool voor de duistere, vretende kracht van rouw. Huize Harper is ondergedompeld in verdriet waar de enige overgebleven ouder niks aan doet, omdat hij nog niet klaar is om de waarheid volledig onder ogen te zien. Die etterende infectie wordt weergegeven in de vorm van een afgrijselijk wezen dat zelfs de stem van hun overleden moeder kan nabootsen. Tot aan het einde zit dit thema er dik in.

Ten tweede is het gewoon zwaar griezelen geblazen. Er wordt kundig gebruik gemaakt van alle goedkope trucjes om de kijkers dieper in de stoel te laten wegzakken. Rust om daarvan bij te komen is ze niet gegund. Dat veroorzaakt de onprettige ervaring die een horrorfilm teweeg hoort te brengen.

Behalve zenuwslopende shots van donkere hoeken en gangen is de stem van het monster hoogst verontrustend. Het is een soort demonische impressie die varieert tussen een feilloze nabootsing van iemand die de personages kent en dierlijke klanken uit de diepste krochten van de hel. Het idee om zoiets te horen in het duister van de slaapkamer is pure horror.

Waar het verhaal dat extra laagje heeft, zijn de personages wat vlakker. Het jongere zusje is gewoon een klein meisje dat graag slaapt met het licht aan. Vaderlief is iets complexer, maar komt een stuk minder in beeld. Sadie is de tiener die geen zin heeft om op school gezien te worden als 'dat meisje wier moeder is overleden'. Er is een schoolgenoot die zo asociaal tegen haar doet dat het flauw en ongeloofwaardig is, maar het gaat echt over de schreef dat Sadie dit kreng even later uitnodigt voor een klein feestje bij haar thuis.

Een ander klein minpunt is de beeldkwaliteit van de film. Hij oogt alsof er niet genoeg budget was voor een fatsoenlijke camera en/of belichting. Het voelt niet functioneel korrelig, maar goedkoop. Hip en flashy gedoe is nergens voor nodig, maar de shots zijn vrij nietszeggend.

Waar dit monster vandaan komt en hoe het te bestrijden is, komt amper aan bod. Geen gemis, want het is er gewoon en dat is dat. Het zou de film onnodig langer hebben gemaakt en de spanning in de weg hebben gezeten. Er is maar een moment waarin Sadie op onderzoek gaat en het huis bezoekt van de man die sprak over de boeman. Dat voegt een beetje toe aan het plot, maar het is vooral sterk dat zelfs dit moment een milde nagelbijter is.

De vraag "wordt dit de engste film van het jaar" komt bijna maandelijks voorbij op filmsites. Ooit een effectieve marketingtool, nu een loze belofte. Op de eerste dag van het volgende jaar kunnen we beslissen welke film die eer krijgt. The Boogeyman is een kanshebber, want eng en effectief is hij zeker.

Beeld: 21 Laps Entertainment, 20th Century Studios

» Alle filminformatie over 'The Boogeyman'

Recensie The Boogeyman (2023) (2024)

FAQs

Is the new Boogeyman movie any good? ›

The Boogeyman has become a great horror film based on a short story by Stephen King. The film is exciting and the makers respond well to the childish fears of a monster in the closet or under your bed. No unnecessary filth or an extremely bloody whole, no, The Boogeyman plays more with the viewer's imagination.

Is The Boogeyman 2023 a remake? ›

Instead, the movie follows two new characters, Sawyer (Vivien Lyra Blair) and Sadie (Sophie Thatcher), sisters who become targets for the titular monster. That's because Savage's The Boogeyman is not a direct adaptation of King's short story. It's actually a sequel.

Is The Boogeyman 2023 a metaphor? ›

All that said, “The Boogeyman” is still rather effective at what it sets out to do, probably due in large part to the contributions of Beck and Woods, the writing/producing duo behind the 2018 hit “A Quiet Place.” On one level, it can be read as a metaphor for grief, kind of like “The Babadook,” which covered the same ...

Is The Boogeyman inappropriate? ›

The MPAA gave The Boogeyman a PG-13 rating for terror, violent content, teen drug use and some strong language. As with all horror films, there are scary elements. A big part of The Boogeyman's eeriness stems from the terrifying nature of the titular creature.

Is The Boogeyman Based on a true story? ›

The Boogeyman Isn't a True Story - But It Takes Inspiration From Another Horror Movie. Fans are curious if Stephen King's The Boogeyman is based on a true story, and while it isn't, it does draw influence from another terrifying movie. The following contains major spoilers for The Boogeyman, now playing in theaters.

What did Stephen King say about The Boogeyman movie? ›

Savage says it "means the world" to be sanctioned by King, who has given readers and audiences some of the most iconic scares of our lives. "His opinion was the one that really counted," Savage said. "Showing him the movie was a really terrifying experience. He said that he loved it and that it terrified him.

What Stephen King story is The Boogeyman based on? ›

It is, we learn in the credits, indeed based on the King story of the same name, from his 1978 collection “Night Shift.” Sort of. A couple of the characters in the film share names with characters from the book, and one of them does similar things.

How scary is The Boogeyman? ›

The hype for how terrifying the adaptation was constant in the lead-up to its release. After stating that it was the scariest movie he ever directed, Savage claimed in an interview with SFX that The Boogeyman is actually the scariest Stephen King movie to date.

What does Boogeyman mean in Russian? ›

Babay or Babai (Russian: Бабай) is a night spirit (Bogeyman) in Slavic folklore. According to beliefs, he abducts children who do not sleep at night or behave badly. He is also called Babayka (Russian: Бабайка) or Babayko (Ukrainian: Бабайко), although the term may also be applied to his female equivalent.

Is The Boogeyman 2023 gory? ›

Violence & Gore (6)

Occasional moderate sene of threat throughout related to a mysterious creature that stalks a teenage girl and her grief-striken family. Brief sustained attacks involving stabbings and death of children include blood spatter and the use of guns or flame-throwing devices to combat the creature.

Is The Boogeyman movie demonic? ›

The Boogeyman turns out to be a real demonic force. The demon threatens the ones he loves, so Tim decides to take action. BOOGEYMAN the movie is filled with scary scenes and scary supernatural encounters with the demonic title character.

What is the monster in The Boogeyman 2023? ›

The Boogeyman is the titular main antagonist of the 2023 horror film The Boogeyman, based off the Stephen King short story of the same name. It is a monster of unknown origin that targets and murders entire families, usually ones that have experienced a loss of a family member. For its literary counterpart, see here.

Why is Boogeyman 2 rated R? ›

BOOGEYMAN 2 BOOGEYMAN 2: Sony/Ghost House 2007 color 93m Horror/Thriller Tobin Bell Daniell Savre, Matthew Cohen, David Gallagher, Mae Whitman and Renee 'O' Connor Written by Brain Sieve Directed by Jeff Betancourt N/R contains graphic violence, language, gore, sexuality, nudity and drug use.

Is The Boogeyman kid appropriate? ›

It's only fair that the much-older-than-8-year-old-me cautions you against The Boogeyman. This PG-13 horror flick is not particularly gory, but it might be particularly disturbing. The opening-act death of a child kicks things off and tells us that this story—and this monster—ain't messing around.

What happened to the baby in the beginning of The Boogeyman? ›

When Lester Billings opens up about the deaths of his children, he explains that the first child died from SIDS, but he suspects that "The Boogeyman," what his children called the "shadow monster" in the closet, was actually responsible. After its death, his next two children died within a year of one another.

Was Boogie Nights a good movie? ›

The script is very good, but the film is overly long. It could be called an epic at a length of 155 minutes, but the time passes quickly. Despite Boogie Nights' flaws and shortfalls, it is a very good movie worthy of the acclaim it received. Nine out of ten.

What is the point of view of The Boogeyman? ›

The story “The Boogeyman” by Stephen King is told from the point of view of a third-person narrator. The point of view switches to the first-person when Lester Billings recounts the past events in his dialogue with Dr Harper, which makes up the majority of the story.

Was The Boogeyman on tough enough? ›

As a result, he was cut from the competition. Though he had been cut from Tough Enough, WWE officials invited him to come to their developmental territory Ohio Valley Wrestling (OVW) for possible training. He trained between January and June 2005, making his OVW debut on June 25, 2005.

What is Boogeyman 2 rated? ›

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6443

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.